Bridgestone ve Microsoft İşbirliği ile Yol Güvenliği Artacak

Microsoft ve Bridgestone lastik hasarı izleme sistemi piyasada bir ilk olma özelliği taşıyor.

Bridgestone, lastik hasarı sorunlarını gerçek zamanlı olarak tespit etmek için bir izleme sistemi geliştirmek üzere Microsoft ile işbirliği yapıyor. Teknik arızalardan kaynaklı trafik kazalarının % 30’una sebep olan lastik hasarı sorunları, bu nedenle ciddi önem taşıyor. Lastik sorunları, dört ana konuda ele alınıyor: Yetersiz lastik basıncı, aşırı kullanım, düzensiz aşınma ve son olarak kaldırım kenarlarından, çukurlardan veya yoldaki eşyalardan kaynaklanan hasar. Yol güvenliği için bu sorunların birçoğu hâlihazırda güvenilir bir şekilde azaltılabiliyor. TPMS (lastik basıncı izleme sistemleri) dünyanın birçok yerinde 2012 yılından bu yana üretilen tüm otomobillerde zorunlu ve sürücülerin düşük basınçtan kaynaklı sorunlardan kaçınmasına yardımcı oluyor. Lastik bakımının ve değişiminin zamanında yapılması, aşınmadan kaynaklı problemlere çözüm sağlıyor. Bridgestone ve Microsoft işbirliği ile ortaya çıkarılan “akıllı lastik” modeli ise daha fazla etkeni izleyebiliyor.

Bridgestone ve Microsoft Lastik Hasarını Bildiriyor

Lastikler ile ilgili güvenlik boşluğu, genellikle yakın, manuel inceleme olmaksızın tespit edilemeyen ve herhangi bir zamanda potansiyel olarak ortaya çıkabilen lastik yanak hasarı vb. problemler dolayısı ile oluşuyor. Hasarlı lastikler, kazalara neden olabiliyor. Ayrıca jantlar gibi diğer araç bileşenlerine de zarar verebiliyor. Bunun sonucunda sürücüler için daha fazla potansiyel tehlike kaynağı oluşuyor. Bridgestone ve Microsoft işbirliği ile şimdi bu güvenlik boşluğu kapatılabiliyor. Bridgestone’un Lastik Hasarı İzleme Sistemi (Tyre Damage Monitoring System) hasarları gerçek zamanlı olarak bildiriyor. Sistemin entegre edileceği akıllı lastik desenleri, kazaları önlemede büyük rol oynayacak.

Microsoft ve Bridgestone Sisteminin Benzeri Bulunmuyor

Bridgestone firmasına ait “Lastik Hasarı İzleme Sistemi” MCVP’nin bulut yapısını önceden kurulmuş donanımda mevcut olan sensör verileriyle birlikte kullanıyor. Bunun yanı sıra; lastik yüzeyini ve karkasını etkileyen etkenleri tespit etmek için algoritmalardan yararlanıyor. Ardından durumu düzeltmek için buna göre hareket etmesi için sürücü tehlikeden anında haberdar ediliyor. Şu anda piyasada buna eşdeğer başka bir izleme sistemi bulunmuyor. Alternatifler; karkas, sırt veya lastik yanak hasarı tespiti için ekstra donanımın kurulmasını gerektiriyor.

Yol Güvenliği için Tehlikeli Bölgeler Tespit Ediliyor

Bridgestone tarafından sunulan bu lastik hasarı izleme sisteminin başka değerli uygulamaları da bulunuyor. Sistem, hasarın sadece ne zaman meydana geldiğini değil, nerede oluştuğunu da anlayabiliyor. Böylece, yol çukurları ve diğer tehlikelerin mevcudiyeti ve konumu hakkında geniş bir bilgi sağlıyor. Bu da yol güvenliği ve hasarlardan sorumlu kurumları uyarmak için altyapı hakkında daha geniş bir kavrayışa izin veriyor. Geleceğin otonom araçları da akıllı lastik modelleri ile bu sistemden faydalanabiliyor. Araçlar, çevredeki diğer tehlikelere ve bulut veri depolarına yerel tehlikeler hakkında bilgi aktarabiliyor.

Bridgestone İşbirliklerini Güçlendiriyor

Şu anda Bridgestone’un yeni Lastik Hasar İzleme Sistemi, tüm araç filoları ve MCVP kullanan orijinal ekipman üreticileri tarafından kullanılabilir durumda. Bu sistem ile lastik yanak hasarı ve yoldan kaynaklı birçok problem, kazalara sebep olmadan tespit edilebiliyor. Böylece yol güvenliği önemli ölçüde artıyor. Microsoft ile ortaklık, Bridgestone’un dünya genelinde filoların ve kilit OEM ortaklarının gereksinimlerini karşılamak için daha fazla çözüm sunabilmesini sağlıyor.

Yazar Hakkında:

. Onu Takip Et Twitter / Facebook.